Wspomagane strumieniem wodnym TEM-ESD przy użyciu ERBEJET® 2

Wskazania

  • Gruczolaki odbytnicy, o szerokiej podstawie, nienaciekające mięśni
  • Guzy nowotworowe T1 o niskim ryzyku

Zalety urządzeń ERBE

  • Wysokociśnieniowy strumień cieczy do uniesienia warstwy śluzówki
  • Zabieg rozdzielenia warstw
  • Bez konieczności użycia igły
  • Nie ma ryzyka uszkodzenia naczyń
  • Ciśnienie strumienia cieczy można regulować w zależności od charakteru zmiany, warstwy tkanki i obszaru aplikacji.
  • Resekcja en bloc

pokaż dodatkowe informacje
ukryj dodatkowe informacje

Rekomendowane produkty

VIO® 300 D

10140-100

Cały system elektrochirurgiczny w jednym urządzeniu modułowym.Więcej...

ERBEJET 2

10150-000

Nowy wymiar chirurgii strumieniowej: ERBEJET 2 kompatybilny z Systemem VIOWięcej...

Pompa

20150-301

Pompa ERBEJET 2 zapewnia ciągłą aplikację strumienia wodnego.Więcej...

Aplikator zagięty

20150-026

np. do laparoskopiiWięcej...

VIO® 3

10160-000

VIO 3 jest po VIO 300/200 naszym kolejnym przełomowym osiągnięciem technologicznym. VIO 3 oznacza postęp i wynikające z niego korzyści dla lekarzy i pacjentów.Więcej...

Etapy zabiegu
Uniesienie warstwy ślużówki przy pomocy strumienia cieczy z ERBEJET®2

Uniesienie warstwy ślużówki przy pomocy strumienia cieczy z ERBEJET®2

Dzięki zastosowaniu techniki strumieniowej w podśluzówce tworzy się poduszka cieczy, która umożliwia chirurgowi precyzyjne rozdzielenie warstwy podśluzówkowej i mięśniówki. Naczynia krwionośne w uniesionej warstwie są łatwe do odróżnienia, co zapewnia precyzyjną koagulację i cięcie tkanki przy pomocy elektrody igłowej i prądu wysokiej częstotliwości.

Nacięcie wstępne i obwodowe śluzówki za pomocą prądu wysokiej częstotliwości

Nacięcie wstępne i obwodowe śluzówki za pomocą prądu wysokiej częstotliwości

Poduszka cieczy utworzona w warstwie podśluzówkowej, tworzy bezpieczny odstęp od mięśniówki, minimalizując w ten sposób ryzyko perforacji w trakcie nacinania wstępnego i nacinania obwodowego zmiany w trakcie zabiegu ESD.

Dysekcja

Dysekcja

Dysekcja rozpoczyna się od odcinka dystalnego zmiany poprzez sekwencyjne cięcie śluzówki i warstwy podśluzówkowej, aż do warstwy mięśniówki. Optymalne warunki resekcji i wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia zastosowanie trybów ERBE VIO w rodzaju ENDO CUT Q, DRY CUT czy SWIFT COAG.

Ponowne uniesienie śluzówki

Ponowne uniesienie śluzówki

Poduszka cieczy pozostaje na miejscu w trakcie resekcji. Jeżeli jest to konieczne, można unieść ją ponownie, aktywując urządzenie ERBEJET2, aby upewnić się, że poduszka będzie pełniła rolę ochronną przez cały czas trwania resekcji.

Sprawdzenie kompletności resekcji

Sprawdzenie kompletności resekcji

Końcowym etapem jest sprawdzenie, czy zmiana została usunięta całkowicie. Pobrany wycinek przypina się do podłoża korkowego, mierzy i wysyła na oddział patologii w celu oceny bocznego marginesu bezpieczeństwa i przeprowadzenia pełnego badania histopatologicznego.