Wydawca

Dane obowiązkowe według ustawy o mediach elektronicznych

Opublikowane przez
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestr. 17
D-72072 Tuebingen, Germany
Phone +49 7071 / 755-0
Fax +49 7071 / 755-179

Zarząd Wykonawczy
Christian O. Erbe; Reiner Thede

Rejestr Handlowy
Siedziba: Tuebingen
Sąd Rejestrowy Stuttgart HRB 380137
NIP DE146893422

Numer rejestracyjny w Fundacji EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register)
WEEE-Reg.-Nr. DE 48067220

Zespół redakcyjny
Erbe Elektromedizin GmbH
Marketing Communication

Oświadczenie o odpowiedzialności
Firma Erbe Elektromedizin GmbH dołożyła największej staranności przy tworzeniu tej strony internetowej. Pomimo to nie można wykluczyć, że zawiera ona błędy. Żadna z informacji i żadne z zaleceń zawarte na tej stronie nie mogą stanowić podstaw do roszczeń względem Erbe Elektromedizin GmbH. Jeżeli odpowiedzialność firmy wyniknie z przepisów prawnych, to ogranicza się ona do przpadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Dane dotyczące zalecanych ustawień, obszarów zastosowania, czasu trwania aplikacji i zastosowania instrumentów opierają się na doświadczeniach klinicznych. Wszystkie wartości są jedynie wytycznymi i ich użyteczność zastosowania winna być zweryfikowana przez operatora. W zależności od warunków może zaistnieć konieczność dokonania zmian w podanych na tej stronie danych. Wiedza medyczna ulega ciągłym zmianom pod wpływem ciągłych badań i doświadczeń klinicznych, dlatego też stosowne zmiany danych podanych na tej stronie mogą być wynikiem takich badań i doświadczeń.


Koncepcja, wygląd strony i programowanie

Navigate AG - The web agency
Waldstr. 41-43
76133 Karlsruhe
www.navigate.de
info@navigate.de


Copyright

© 2014 Erbe Elektromedizin GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.