Sonda bronchoskopowa, Ø 3,5 mm, długość 530 mm

np. do sztywnej bronchoskopii

No: 20447-005

pokaż dodatkowe informacje
ukryj dodatkowe informacje

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wymiary ø 3 mm
Długość 530 mm

Cechy podstawowe

Elastyczność sztywny

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Ręczne mycie Do dezynfekcji poprzez wytarcie lub aerozolem
Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIa
Klasa ochrony według EN 60 601-1
Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)