Sonda do retinopatii, kulista, Ø 3 mm, zagięta 90°

z czujnikiem temperatury

No: 20711-089

pokaż dodatkowe informacje
ukryj dodatkowe informacje

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wymiary ø 3 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać {Kugel}
Elastyczność giętka

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Ręczne mycie Do dezynfekcji poprzez wytarcie lub aerozolem
Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIa
Klasa ochrony według EN 60 601-1
Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)