Laparoskopowe nożyczki bipolarne Bisect i laparoskopowe nożyczki

Laparoskopowe nożyczki bipolarne Bisect i laparoskopowe nożyczki

Bipolarne cięcie i koagulacja, dysekcja i preparowanie przy pomocy instrumentu LAP BiSect.

20195-204
LAP BiSect Micro, Ø 5 mm, długość 350 mm
Wideo Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-205
LAP BiSect Macro, Ø 5 mm, długość 350 mm
Wideo Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-206
Wkład LAP BiSect Micro (20195-204), Ø 5 mm, długość 350 mm
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-207
Wkład LAP BiSect Makro (20195-205), Ø 5 mm, długość 350 mm
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-208
Płaszcz do nożyczek LAP BiSect Micro i Macro, Ø 5 mm, długość 350 mm
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-209
Osłona izolacyjna do nożyczek LAP BiSect Micro i Macro, Ø 5 mm, długość 350 mm
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-210
Uchwyt do nożyczek LAP BiSect Micro i Makro
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-226
Bipolarne nożyczki LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340mm
Wideo Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-227
Bipolarne nożyczki wersja E LAP, typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340mm
Wideo Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane
20195-242
Wkład do bipolarnych nożyczek LAP typu Metzenbaum, płaszcz ø 5 mm, długość 340mm
Pobierz dokumnty Zdjęcie produktu Dane