Elektroda koagulacyjna, prosta, izolowana, Ø 1 mm, długość 120 mm

np. do koagulacji wkłuciowej małżowin nosowych, głębokich jam ciała

No: 21191-014

  • {Für alles und jeden die passende Form und Größe}
  • {Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen}
  • {Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft}

pokaż dodatkowe informacje
ukryj dodatkowe informacje

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wymiary ø 1,0 mm
Średnica trzonu 4 mm
Długość 120 mm

Cechy podstawowe

Kształt / postać prosta
Zgodność VIO, ICC, ACC
Elastyczność sztywny
Kolor czarny

Powierzchnia

Izolacja izolowana

Czyszczenie i przygotowanie do użycia

Czyszczenie maszynowe max 95 °C
Sterylizacja w autoklawie max 138 °C

Normy

Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG IIb
Klasa ochrony według EN 60 601-1
Typ według EN 60 601-1

Pozostałe informacje dotyczące produktu

Ilość w opakowaniu 1 sztuk (a)
Maksymalne napięcie szczytowe 1 kVp