Informacje na temat przygotowania wyposażenia

Informacje dla Centralnych Sterylizacji i oddziałów przygotowujących narzędzia

Reprocessing Information Informacje o sposobie przygotowywania narzędzi

Przegląd instrukcji przygotowania, a także wymaganych akcesoriów dla poszczególnych grup produktów.

Pobierz plakat
Anleitungen zum Zerlegen und Montieren Porady dotyczące sposobu demontażu i montażu

Filmy pokazujące prawidłowy sposób przygotowania do pracy narzędzi laparoskopowych:  nożyczek  BiSect LAP,  pęset bipolarnych  LAP,  bipolarnych nożyczki E LAP, bipolarnych kleszczy koagulujących i preparujących, BiClamp LAP  i BiClamp E LAP.

Pobierz instrukcje przygotowania
Tips for dismantling and assembling Przegląd akcesorii czyszczących

Przegląd akcesorii służących do  czyszczenia i przygotowania narzędzi

Pobierz ulotkę