Integralność i Compliance

System Compliance Erbe Elektromedizin GmbH

Erbe Elektromedizin GmbH - Compliance

Jesteśmy na rynkach światowych cenionym i niezawodnym dostawcą produktów i usług w dziedzinie techniki medycznej. Zadania stawiane lekarzom są wyznacznikiem naszego sposobu myślenia i działania. We współpracy z wiodącymi klinikami poszukujemy innowacyjnych, praktycznych i bezpiecznych rozwiązań.

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo czujemy się odpowiedzialni za działania wszystkich pracowników naszej grupy przedsiębiorstw oraz naszych dystrybutorów.

Przestrzeganie prawnych i etycznych standardów jest dla nas niezwykle istotne. Angażujemy się w uczciwą i wolną konkurencję pragnąc zapewnić naszemu przedsiębiorstwu długotrwały sukces.

Code of Conduct Kodeks postępowania

Poprzez nasz system zasad Compliance wyrażamy nasze zaangażowanie w uczciwą i wolną konkurencję.

W naszym kodeksie postępowania zostały zebrane stosowane w tym zakresie zasady.
Anti-Corruption Antykorupcja

Nasi pracowni restrykcyjnie przestrzegają zasad naszego programu antykorupcyjnego. Ta podstawowa zasada obowiązuje we wszystkich krajach i wszystkich naszych pracownikó

Nasz film informacyjny poświęcony tematowi antykorupcji w Erbe

Anti-Trust Law Antykorupcja

Wszyscy nasi pracownicy przestrzegają zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Nasz film informacyjny poświęcony tematowi prawa kartelowego w Erbe