Osoby kontaktowe

The compliance representatives are available to contact if you have any uncertainties or questions regarding corruption and antitrust law.

W przypadku wątpliwości i pytań odnośnie korupcji i prawa kartelowego pomocą służą pełnomocnicy do spraw Compliance.
Poprzez nasz system zasad Compliance pragniemy podkreślić, że korupcja oraz naruszenia prawa kartelowego nie są drobnym przewinieniem. Szkodzą one nie tylko przedsiębiorstwu i pracownikom ale całemu społeczeństwu – niezależnie od tego czy ma to miejsce w Niemczech czy w innym kraju. Z tego właśnie powodu dla Erbe niezwykle ważną kwestią jest zajęcie jasnego stanowiska w walce z korupcją oraz naruszeniami prawa kartelowego oraz uświadomienie wszystkim pracownikom i partnerom przedsiębiorstwa właściwych zachowań w codziennej działalności biznesowej.

W ramach naszego międzynarodowego systemu Ombudsmann stworzyliśmy dla wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowym możliwość bezpiecznego i anonimowego zgłaszania naruszeń naszych zasad.Karl-Heinz Kraft Compliance Officer

Karl-Heinz Kraft