Sukcesy międzynarodowe 1882-1923

Christian Gottlieb stale rozszerzał ofertę produktów. Do instrumentów dołączono aparaty indukcyjne, mikrotomy, lampy do endoskopii i instrumenty okulistyczne.

Christian Gottlieb (1855-1907) und Pauline Erbe (1857-1933) Christian Gottlieb (1855-1907) i Pauline Erbe (1857-1933)

Gdy Christian Gottlieb Erbe na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku ukończył naukę zawodu mechanika precyzyjnego w Stuttgarcie, Rzesza Niemiecka była jeszcze młoda. Od 1871 roku Otto von Bismarck był pierwszym kanclerzem Rzeszy. Do Europy Środkowej nadeszła rewolucja przemysłowa. Wiadomości o wynalazkach w dziedzinie techniki i medycyny były ogłaszane w coraz krótszych odstępach czasu, podczas gdy młody mechanik wybrał się w podróż, podobnie jak jego ojciec. Pracował w Wiedniu, Berlinie, w Holandii i we Freibergu w Saksonii.

W 1882 roku Christian Gottlieb Erbe przejął w wieku 27 lat warsztat. W tym samym roku ożenił się z Pauline Grünvogel z Weil im Schönbuch. W przeciwieństwie do swojego ojca, który sam wykonywał wszystkie prace w warsztacie, Christian Gottlieb zatrudnił wielu pracowników. Niektórych z nich sprowadził z Berlina i Freibergu do Tybingi.

Opierał się na kontaktach swojego ojca z instytutami Uniwersytetu w Tybindze. Christian Gottlieb stale rozszerzał ofertę produktów. Do instrumentów dołączono aparaty indukcyjne, mikrotomy, lampy do endoskopii i instrumenty okulistyczne.

W 1907 roku Christian Gottlieb Erbe umarł niespodziewanie w wieku 52 lat. Jego żona Pauline przejęła kierownictwo przedsiębiorstwa. Była to odważna decyzja w czasach, gdy kobiety w Niemczech nie miały prawa wyborczego i mogły studiować tylko na kilku uniwersytetach. Na czele przedsiębiorstw były rzadkością. Pauline pozostała przez 16 lat jedyną właścicielką, a wspierał ją syn Christian Otto, któremu w 1923 roku przekazała firmę.

Werbung Reklama

Od 1893 roku Christian Gottlieb Erbe reklamował intensywnie firmę w kraju i za granicą. Zlecił wydrukowanie tysięcy prospektów, również w języku angielskim i francuskim.

Medaille Weltausstellung Chicago 1893 Medal na wystawie światowej w Chicago 1893

Od 1890 roku urządzenia i instrumenty Erbe były prezentowane na wystawach na całym świecie. Na sukces nie trzeba było długo czekać: nagrody i medale były przyznane między innymi w 1891 roku na międzynarodowej wystawie w Antwerpii i w 1893 roku na wystawie światowej w Chicago – pokazany tu brązowy medal. Firma Erbe otrzymała nagrodę za mikrotom. W 1893 roku Chicago było nazywane "światową rzeźnią" i było centrum przemysłowego przetwórstwa mięsnego. Mikrotomy umożliwiały cienkie cięcie tkanek do badań bakteriologicznych i histologicznych. Christian Gottlieb Erbe stale je doskonalił. Jego modele wzbudzały wielkie zainteresowanie, ponieważ działały niezawodnie i niezwykle precyzyjnie.

Induktionsapparat Aparat indukcyjny

Prąd faradyczny, stały i trójfazowy, niskie i wysokie napięcia: około 1900 roku stosowano elektryczność w medycynie w coraz bardziej różnorodny sposób. W warsztacie i w sklepie firmy Erbe przy ulicy Neue Straße 2 w Tybindze oprócz produktów optycznych można było znaleźć szeroki asortyment aparatów elektromedycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym. Największą popularnością cieszyły się przy tym aparaty indukcyjne, dostarczające prąd do chirurgii i terapii prądami pobudzającymi.Induktionsapparat Oftalmoskop "typu Tybinga"

Od 1851 roku znany jest w medycynie oftalmoskop, umożliwiający badanie wnętrza oka. Christian Gottlieb Erbe zmienił w taki sposób jego budowę, że lekarze mogli oglądać bezodblaskowy obraz siatkówki. Działanie takie osiągnął poprzez nadanie stożkowego kształtu otworowi do patrzenia, który miał wielkość tylko kilku milimetrów. Jego innowacja szybko stała się sławna jako "oftalmoskop typu Tybinga".

Königlicher Hoflieferant Dostawca dworu królewskiego

Król Wirtembergii Wilhelm II i jego małżonka Charlotte byli klientami w sklepie optycznym Erbe przy Holzmarkt w Tybindze. W 1901 roku Erbe został mianowany "dostawcą dworu królewskiego Wirtembergii". Po śmierci Christiana Gottlieba Erbe w 1907 roku wdowa po nim, Pauline, zachowała prawo do noszenia tego tytułu.