Szkoła Laparoskopii Ginekologicznej

SZKOŁA ELEKTROCHIRURGII I CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ - GINEKOLOGIA

• Techniki w laparoskopowych operacjach ginekologicznych
• Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika
• Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka macicy
• Laparoskopowe wycięcie macicy

W przerwach między operacjami wykłady z zakresu technik operacyjnych

Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie

Daty:

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ PODSTAWOWY
Kielce, 7 - 8 kwietnia 2016, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Rozpoczęcie kursu 7 kwietnia godzina 8.00 Klinika Ginekologii ŚCO.
Warsztatami kieruje, Prof. Wojciech Rokita
Warsztaty prowadzi, Dr. Marcin Misiek

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ PODSTAWOWY
Szczecin, 21 – 22 kwietnia 2016, SPSK nr 2 w Szczecinie
Rozpoczęcie kursu 21 kwietnia godzina 8.00 Klinika Położnictwa i Ginekologii, SPSK nr 2 w Szczecinie
Warsztatami kieruje: dr n. med. Rafał Rzepka
Warsztaty prowadzi: dr n. med. Rafał Rzepka
dr n. med. Sebastian Kwiatkowski

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ ZAAWANSOWANY
Kielce, 12 - 13 maja 2016, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Rozpoczęcie kursu 12 maja godzina 8.00 Klinika Ginekologii ŚCO.
Warsztatami kieruje, Prof. Wojciech Rokita
Warsztaty prowadzi, Dr. Marcin Misiek