Szkoła Laparoskopii Ginekologicznej

SZKOŁA ELEKTROCHIRURGII I CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ - GINEKOLOGIA

• Techniki w laparoskopowych operacjach ginekologicznych
• Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika
• Laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaka macicy
• Laparoskopowe wycięcie macicy

W przerwach między operacjami wykłady z zakresu technik operacyjnych, ergonomii pracy w laparoskopii ginekologicznej oraz bezpieczeństwa wykorzystywania diatermii chirurgicznej

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne

Dojazd we własnym zakresie

Informacje i kwalifikacje prowadzą przedstawiciele firmy Erbe Polska Sp. z o. o, zgłoszenia można przesyłać pod adresem sales@erbe.pl

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej

Informacje:

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ PODSTAWOWY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Klinika Ginekologii ŚCO.
Warsztatami kieruje, Prof. Wojciech Rokita
Warsztaty prowadzi, Dr. Marcin Misiek

Cena kursu 1 722,00 zł ( 1 400,00 zł + VAT)
Opłata obejmuje:
- udział warsztatach
- certyfikat ukończenia szkolenia
- przerwę kawową, obiad, kolację
- dwa noclegi
- materiały szkoleniowe


LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ PODSTAWOWY
Klinika Położnictwa i Ginekologii, SPSK nr 2 w Szczecinie
Warsztatami kieruje: dr n. med. Rafał Rzepka
Warsztaty prowadzi: dr n. med. Rafał Rzepka
dr n. med. Sebastian Kwiatkowski

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – STOPIEŃ ZAAWANSOWANY
Klinika Ginekologii ŚCO w Kielcach
Warsztatami kieruje, Prof. Wojciech Rokita
Warsztaty prowadzi, Dr. Marcin Misiek

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA - Kurs
Centrum Medyczne "Żelezna" Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny św. Zofii Sp. z o.o.
Warsztatami kieruje, Dr n. med. Paweł Siekierski
Warsztaty prowadzi, Dr n. med. Paweł Siekierski