Szkoła ESD z wykorzystaniem HybridKnife

Praktyczne warsztaty szkoły elektrochirurgii – Gastroenterologia Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Brzezinach, 16 kwietnia 2016

Warsztaty prowadzi: Dr n. med. Michał Spychalski

Opiekunowie kursu, Erbe Polska Sp. z o.o.: mgr E. Pawlaczek, tel. 660 407 390 / mgr inż. W. Drzewiecki, tel. 602 588 682

Planowane zabiegi
Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa z wykorzystaniem ERBE HybridKnife i techniki strumieniowej, urządzenia ERBE Jet2

W przerwach między operacjami wykłady z zakresu technik operacyjnych

Rozpoczęcie kursu 16 kwietnia, Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Brzezinach

Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie