Nowości produkty

VIO 3 - plug and operate

VIO 3 - plug and operate

Przyczyniliśmy się do rozwoju elektrochirurgii i rozbudowaliśmy ją do najnowocześniejszej technologii, stosowanej obecnie w salach operacyjnych na całym świecie. VIO® 3 jest naszym najnowszym przełomowym osiągnięciem technologicznym.

Więcej...

BiClamp 150 C w porównaniu z Harmonic Focus

BiClamp 150 C zwycięzcą w zakresie kosztów przy porównywalnym rezultacie leczenia

Więcej...
LAP BiSect Micro

LAP BiSect Micro

Uniwersalny instrument do precyzyjnej dysekcji bipolarnej

Więcej...
APCapplicator

APCapplicator

z koagulacją plazmą argonową i innymi funkcjami elektrochirurgicznymi

Więcej...
HybridAPC: ekonomiczna, oszczędzająca i skuteczna terapia przełyku Barretta

HybridAPC: ekonomiczna, oszczędzająca i skuteczna terapia przełyku Barretta

Podniesienie śluzówki strumieniem płynu. Ablacja za pomocą koagulacji argonowej APC.

Więcej...
Resekcja en bloc guzów pęcherza przy użyciu HybridKnife

Resekcja en bloc guzów pęcherza przy użyciu HybridKnife

Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa jest stosowana od paru lat w operacjach przewodu pokarmowego. Obecnie taką metodę zaczyna się stosować również w zabiegach pęcherza moczowego.

Więcej...
ERBECRYO 2

ERBECRYO 2

Postęp w diagnostyce i zabiegach w bronchoskopii

Więcej...
Technika hybrydowa Erbe

Technika hybrydowa Erbe

Nowe możliwości zastosowania dzięki połączeniu dwóch technik

Więcej...
ERBEJET 2: Podstawowy element technologii hybrydowej

ERBEJET 2: Podstawowy element technologii hybrydowej

Nowe zastosowania ERBEJET 2 w chirurgii i endoskopii z użyciem technologii hybrydowej

Więcej...
POEM - nowa terapia achalazji

POEM - nowa terapia achalazji

Przezustna miotomia endoskopowa (POEM) przy użyciu HybridKnife jest nową metodą endoskopową do usuwania zaburzeń czynności mięśni przełyku.

Więcej...
Współpraca z Intuitive Surgical Inc.

Współpraca z Intuitive Surgical Inc.

Zamykanie naczyń przy pomocy systemu chirurgicznego – robota daVinci Si i diatermii VIO 300 D

Więcej...
ESD przy pomocy HybridKnife

ESD przy pomocy HybridKnife

ESDH – aplikacja z przyszłością

Więcej...
TEM przy pomocy ESD

TEM przy pomocy ESD

Wykorzystanie technik chirurgii strumieniowej do zabiegów ESD-TEM (przeznosowej endoskopii mikrochirurgicznej w postaci podśluzówkowej dysekcji endoskopowej przy pomocy techniki strumieniowej)

Więcej...
Resekcja guzów pęcherza z wykorzystaniem HybridKnife

Resekcja guzów pęcherza z wykorzystaniem HybridKnife

Nowa metoda operowania raka pęcherza zaprezentowana Niemieckiemu Towarzystwu Urologicznemu.

Więcej...
VIO D kompatybilny z systemami OR firmy Storz

VIO D kompatybilny z systemami OR firmy Storz

VIO D wersja V 2.3.5 jest kompatybilna z systemami OR firmy Storz

Więcej...
Aplikator monopolarny

Aplikator monopolarny

Aplikator monopolarny z funkcją chirurgii strumieniowej i elektrochirurgii zapewnia skrócenie czasu zabiegu. Woda i elektryczność. Olśniewająca koncepcja.

Więcej...
Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne

Elektrody monopolarne do cięcia i koagulacji. Produkowane w Niemczech - produkowane przez Erbe.

Więcej...
Operacje wątroby przy pomocy ERBEJET® 2

Operacje wątroby przy pomocy ERBEJET® 2

Podczas resekcji wątroby przy pomocy ERBEJET® 2 naczynia krwionośne i drogi żółciowe są odsłaniane i oddzielane od otaczającej tkanki.

Więcej...
Unoszenie śluzówki bez użycia igły nożem wodnym ERBEJET 2

Unoszenie śluzówki bez użycia igły nożem wodnym ERBEJET 2

Endoskopowa resekcja śluzówki, w skrócie ESD, to ciesząca się coraz większym powodzeniem metoda usuwania płaskich i uniesionych gruczolaków przewodu pokarmowego.

Więcej...