Leverchirurgie met de ERBEJET® 2

Bij de leverresectie worden bloedvaten en galgang met de ERBEJET 2 blootgelegd door vrijspoelen van parenchym.

Leberchirurgie mit ERBEJET 2 Afhankelijk van hun grootte kunnen ze worden gecoaguleerd of met ligatuur of clip gericht worden verzorgd.
Erbe VIO Chirurgie-Workstation

Verkorte operatietijd

Een ingreep met waterstraal-dissectie duurt duidelijk korter ten opzichte van alle andere chirurgische procedures en wordt nog verder gereduceerd door simultane applicatie met elektrochirurgie.

Het kostenbesparingspotentieel door gebruik van de ERBEJET 2 is aangetoond in een studie(1) aan de hand van een leverresectie of partiële leverresectie. Hiertoe wordt de waterstraal-procedure vergeleken met de ultrasone aspirator en met de 'stompe' methode met mechanische instrumenten.

1) Einsparpotenzial innovativer Medizintechnik im Gesundheitswesen 2008.
Uitg. SPECTARIS e.V., ZVEI e.V., Technische Universität Berlin, Unternehmensberatung Droege & Comp. GmbH. Berlin Oktober 2008.
ISBN 978-3-941502-02-4

ERBEJET 2 - Liver Applicator 20150-030

Significant minder bloedverlies

Zoals Rau et al.(2) aantonen, is door ingrepen met de ERBEJET 2 significant minder bloedverlies mogelijk, waardoor er minder transfusie nodig is.

De resectie- en occlusietijd bij het snijden van het parenchym wordt in vergelijking tot bestaande methoden ook duidelijk verkort.

Afklemmen van de bloedtoevoer naar het orgaan (Pringle-manoeuvre) is meestal niet nodig.

2) Rau, H.G.; Zimmermann, A.; Wardemann, C.; Schildberg, F.W.: Standards in der Operationstechnik bei Lebermetastasen, Chirurgische Gastroenterologie, 2003; 19:333-339)

De voordelen van waterstraal-dissectie
  • Hoge weefselselectiviteit voor laagsgewijze preparatie en dissectie van leverparenchym, bloedvaten en galgang
  • Bloedvaten en galgang worden ontzien
  • Minimale bloeding
  • Verkorte operatietijd
  • Precieze en intacte dissectieranden