En-bloc-resectie van blaastumoren met HybridKnife

Al sinds enkele jaren wordt endoscopische submucosadissectie toegepast in het maag-darmkanaal. Recentelijk wordt deze aanpak ook gebruikt voor ingrepen in de blaas.

TUR-B mit dem Erbe HybridKnife Uit twee onderzoeken onder 22 patiënten is gebleken dat deze procedure voldoende betrouwbaar en veilig is. Nu wordt door middel van een multicenteronderzoek (HybridBlue-onderzoek) in vijf centra in Duitsland onder 120 patiënten onderzoek gedaan naar het gebruik van de Erbe HybridKnife voor TURB.

Urineblaastumoren worden normaliter verwijderd met behulp van een strik, die onder stroom wordt gezet. Als tumoren kleiner zijn dan de diameter van de strik (~0,7 cm) kunnen ze op die manier in één keer worden verwijderd. Grotere tumoren moeten in gedeelten worden verwijderd.

Dit heeft twee nadelen:
  • Door in een tumor te snijden komen mogelijk tumorcellen vrij die tot het opnieuw aangroeien van tumorweefsel kunnen leiden.
  • Bovendien maakt kapotgesneden weefsel het voor pathologen lastiger om het weefsel goed te beoordelen en de juiste diagnose te stellen.
Dit kan een negatieve invloed hebben op de planning van de verdere behandeling. Idealiter moeten ook grotere tumoren in een keer worden verwijderd.

Bij het HybridBlue-onderzoek wordt onderzoek gedaan naar een procedé waarbij dat mogelijk is. Daarbij wordt met behulp van een heel dunne waterstraal onder hoge druk het slijmvlies van de urineblaas samen met de tumor opgetild. Het vloeistofkussen dat daarbij ontstaat dient tijdens de resectie van de blaaswand als bescherming tegen ongewenst letsel. Vervolgens wordt met een fijne, onder stroom staande sonde rondom de tumor een incisie gemaakt en wordt de tumor als geheel verwijderd. Beide stappen kunnen met één instrument worden gedaan, de Erbe HybridKnife.

En bloc resection of bladder tumors with HybridKnife®