Erbe past compliancemanagement toe

Om te kunnen blijven voldoen aan commerciële en maatschappelijke normen en voor een professionele ondersteuning, maakt Erbe Elektromedizin GmbH gebruik van modern compliancemanagement.

Erbe Compliance-Management Ter bevordering van een faire en vrije concurrentie heeft ieder bedrijf de verplichting, zich bij de dagelijkse activiteiten te houden aan algemene gedragsregels en wetgeving.

Gezien de complexiteit van internationale wetgeving en regelingen wordt het steeds complexer om aan deze vereisten te voldoen.

Vanuit het compliancemanagement is een gedragscodex ontwikkeld, waarin alle basale gedragsprincipes zijn opgenomen en die kan dienen ter ondersteuning van de commerciële activiteiten.

Door middel van een internationaal ombudsmansysteem heeft Erbe bovendien voor alle medewerkers een veilige methode gecreëerd om anoniem te kunnen wijzen op schendingen van de gedragsregels.

Als internationaal georiënteerd bedrijf op het gebied van medische techniek dient Erbe zich verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van de eigen medewerkers en voor de kwaliteit van de producten en diensten.

Voor een vrije en faire concurrentie is dat essentieel en hoort dan ook net als professioneel compliancemanagement tot de basiseisen die aan een serieus opererend bedrijf mogen worden gesteld.

22-1-2014