Integriteit en Compliance

Het compliance-systeem bij Erbe Elektromedin GmbH

Erbe Elektromedizin GmbH - Compliance

Wij zijn wereldwijd een gewaardeerde en betrouwbare leverancier van producten en dienstverleningen op het gebied van de medische techniek. De specifieke taken van de arts zijn voor ons de maatstaf voor ons denken en handelen. In samenwerking met vooraanstaande klinieken voeren wij onderzoek uit voor innovaties, voor de praktijk geschikte en veilige toepassingen.

Als internationaal optredende onderneming zijn wij ons bewust van onze verantwoording voor het handelen van alle medewerkers/-sters, zowel binnen ons concern als bij onze handelspartners.

Het zich houden aan rechts- en ethische normen ligt ons na aan het hart.  Wij zetten ons in voor een faire en vrije concurrentie en waarborgen daardoor het langdurige succes van onze onderneming.

Code of Conduct Gedragscode

Met ons compliance-systeem zetten wij ons in voor faire en vrije concurrentie.

In onze Gedragscode zijn deze principes samengevat.
Anti-Corruption Anti-corruptie

Onze medewerksters en medewerkers houden zich strikt aan ons anticorruptie-programma. Dit beginsel geldt voor alle landen en voor alle medewerksters en medewerkers.

Onze toelichtingsfilm over het thema Anti-corruptie bij Erbe

Anti-Trust Law Antitrust-wetgeving

Alle medewerksters en medewerkers houden zich aan de regels voor vrije en faire concurrentie.

Onze toelichtingsfilm over het thema Antitrust-wetgeving bij Erbe