Contactpersonen

Bij twijfel en vragen met betrekking tot corruptie en antitrust-wetgeving staan de Compliance Officers u als contactpersonen ter beschikking.

Wij willen met ons compliance-systeem duidelijk maken, dat corruptie en overtredingen tegen de antitrust-wetgeving geen bagateldelicten zijn. Beide schaden onze onderneming, de medewerkers en de gehele maatschappij - zij het in Duitsland of in enig ander land. Voor Erbe is het daarom een belangrijk doel, in de strijd tegen corruptie en antitrust-delicten een duidelijk standpunt in te nemen en alle medewerkers en partners van onze onderneming door voorlichting over het juiste gedrag bij onze dagelijkse zakelijke betrekkingen te informeren. 

Door ons internationale ombudsman-systeem hebben we voor alle medewerksters en medewerkers, evenals voor onze handelspartners een veilige en anonieme mogelijkheid ingericht, om meldingen over overtredingen van onze beleidsregels aan ons bekend te maken.

Karl-Heinz Kraft Compliance Officer

Karl-Heinz Kraft