Poliepectomie met ENDO CUT® Q

Indicaties

  • Poliepen < 2 cm (vlak verheven laesies, sessiele, getailleerde of gesteelde poliepen)

Voordelen vat het ERBE instrumentarium

  • Precieze en snelle aansnijding door Power Peak System
  • Alternerende snij- en coagulatiecycli
  • Betrouwbare hemostase met tegelijkertijd gering perforatierisico
  • Individuele aanpassing van snijduur en snij-interval
  • Regelbare en reproduceerbare bloedstelping (4 effect-instellingen)

Laat aanvullende informatie zien
Verberg aanvullende informatie

Aanbevolen Producten

VIO 200 S

10140-400

Het elektrochirurgie apparaat voor de ambulante vakdisciplineMeer...

VIO 200 D

10140-200

Het elektrochirurgie apparaat voor de vakdiscipline, modulair en individueel configureerbaarMeer...

Procedure stappen
Optillen van de laesie

Optillen van de laesie

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle en veilige polypectomie of mucosale resectie is, dat de laesie (poliep of mucosa) met behulp van een poliepsnaar.

Aanbrengen van de snijdraad

Aanbrengen van de snijdraad

e draad dient parallel aan de darmwand om de laesie te worden gelegd en daarbij licht tegen de wand te worden gedrukt; daarna de draad langzaam sluiten en parallel aan de darmwand optillen (afb. links). Vermijd eenzijdig weefselcontact van de punt van de draad met de darmwand (afb. recht).

Aanbrengen van de snijdraad II

Aanbrengen van de snijdraad II

Visuele controle van het beetgepakte weefsel is belangrijk: indien er te veel weefsel is beetgepakt (ook een deel van de wand) dient u de snijdraad te openen en minder weefsel beet te pakken (a). Zorg ervoor dat u niet te hard aan de snijdraad trekt, omdat dit ertoe leidt dat de laesie mechanisch wordt afgesneden zonder coagulatie, met een grotere kans op bloedingen.

Verwijdering van gesteelde poliepen

Verwijdering van gesteelde poliepen

Gesteelde poliep in de colon nadat hij is beetgepakt door de snaa (Afb. links). Lichte coagulatie aan de basis van de poliep na polypectomie (Afb. recht - wit gebied op 11 uur).Gesteelde poliepen met een grootte tussen 5-15 mm (poliepkop) kunnen worden verwijderd met behulp van de FORCED COAG modus of ENDO CUT Q. De snaar dient net onder de kop van de poliep te worden geplaatst op een afstand van de darmwand.Bij grote gesteelde poliepen (> 15 mm) bestaat algemeen een grotere kans op bloedingen. Tijdens de resectie van grote gesteelde poliepen met ENDO CUT Q adviseren wij bloedingsprofylaxe uit te voeren door middel van submucosale injectie of clipping.