Nieuwe brochure

Gebruikersbrochure voor de Gastro-Enterologie

Anwenderbroschüre Gastroenterologie Ontworpen voor Gastro-Enterologen, omschrijft deze brochure de thermische effecten van monopolaire en bipolaire elektrochirurgische technieken, alsook de argon plasma coagulatie. De verschillende snij- en coagulatie modes worden voorgesteld evenals de instrumenten, inclusief de APC sondes, flexibele waterstraal sondes en HybridKnife.

Deze brochure geeft u een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie, zoals de basisprincipes, indicaties, aanbevolen instellingen, toepassingen, veiligheid enz.

01.11.2011