Contactpersonen

Bij twijfel en vragen met betrekking tot corruptie en antitrust-wetgeving staan de Compliance Officers u als contactpersonen ter beschikking.

Wij willen met ons compliance-systeem duidelijk maken, dat corruptie en overtredingen tegen de antitrust-wetgeving geen bagateldelicten zijn. Beide schaden onze onderneming, de medewerkers en de gehele maatschappij - zij het in Duitsland of in enig ander land. Voor Erbe is het daarom een belangrijk doel, in de strijd tegen corruptie en antitrust-delicten een duidelijk standpunt in te nemen en alle medewerkers en partners van onze onderneming door voorlichting over het juiste gedrag bij onze dagelijkse zakelijke betrekkingen te informeren.&nbsp; <br /><br />Door ons internationale ombudsman-systeem hebben we voor alle medewerksters en medewerkers, evenals voor onze handelspartners een veilige en anonieme mogelijkheid ingericht, om meldingen over overtredingen van onze beleidsregels aan ons bekend te maken. <br /><br />
Karl-Heinz Kraft Compliance Officer

Karl-Heinz Kraft